Om Powerofsun.se

Vi startade med försäljning av infravärmepaneler 2008 och har imponerats stort av dem. Först var intresset hälsa. De minimerar virus och bakterier i och med att luften inte virvlar runt. Luftfuktigheten i rummet behålls samtidigt som väggar torkas upp och mögelsporer inte kan fortbilda sig på samma sätt.


Energiförbrukningen är betydligt lägre än direktvärme och komforten överlägsen. Att de tar lite plats och är lätta att installera är också positivt. Infraröd energi värmer först fasta föremål som väggarna, golvet, taket, möblerna, människor/djur och därefter luften Det är tack vare denna grundläggande skillnad som infraröd uppvärmning kan vara så mycket effektivare än konvektionsuppvärmning.


Den positiva effekten av de infraröda strålarna på människors hälsa har dokumenterats i detalj, och eftersom infraröd terapi fortsätter att växa i popularitet, utförs fler och fler studier som publiceras. Oavsett den pågående diskussionen om de olika fördelarna med infraröd uppvärmning har dess hälsa och ekonomiska fördelar bevisats utan tvivel.