Stacks Image 15

Infravärme underlättar för dem med dammallergier och astma

Infravärme underlättar för dem med dammallergier, och astma"

Stacks Image 29
Infraröd värme stimulerar ämnesomsättningen, hjälper till att avgifta kroppen och renar luften. Den första modellen av en infraröd kammare skapades i Japan av Dr. Tadishi Ishikawa redan 1967. Först användes den helt medicinskt; och år 1982 introducerades den första infrabastun för allmänheten. Sedan dess har den blivit populär både i privat som professionell regi, där den tjänar läkare och terapister i deras behandlingar. Astmatiker som lider i olika grader uppskattar begränsad luftcirkulation och högre luftfuktighet, likaså reumatiker, medan dammallergiker välkomnar fördelarna med infraröd värme som underlättar andningen med mindre damm, pollen, bakterier och mögelsporer. En annan hälsofördel med infravärme är förmågan att penetrera kroppen och höja kroppsvärmen, stärka immunsystemet och underlätta för dem med känslighet för elektromagnetisk strålning. * Baserat på data från IGEF (International Association for Electrosmog-Research).

Kan reducera mögel och behålla huset torrt och skönt

Stacks Image 65
Infravärme torkar fuktiga väggar och annat som kan innehålla mögel och svamp. Det är ganska vanligt att ha mögel utan att själv märka det - det kan gömma sig på mörka och otillgängliga platser, ibland ger den sig tillkänna genom en svag lukt men i många fall upptäcker vi inte ens det. Vi börjar märka det när vi utvecklar allergier, kroniska andningssjukdomar och får försämrad hälsa. Du kanske har märkt hur astmatiker, allergiker eller personer som återhämtar sig från någon sjukdom blir sämre på platser med högre förekomst av mögel.Men allt som krävs för att det ska försvinna på egen hand är att ha det torrt och varmt. Och denna process kan snabbas upp av infravärmen. Principen för avfuktning ligger i ökningen av molekyloscillation - när molekylerna i byggnadsmaterialet ökar vibrationen, ökar även deras friktion, vilket ger upphov till värme. Värmen som produceras direkt från byggnadsmaterialet torkar upp väggar från insidan, vilket är betydligt effektivare än att torka väggar med varmluft.
Stacks Image 37
Tyst och skönt
Genom att välja powerofsuns värmare får du:
• Bättre inomhusklimat - ingen torr luft
• Kvalitetsvärmare
• Energibesparing
• Infraröd värmare som designelement.
• Den helande effekten av "stenterapi".
• Mycket syre, inga främmande lukter i rummet.
• Snabb installation.
• Tyst och skönt

Idag används infraröd långvågstrålning ofta inom medicin. För att återställa styrka och behandla många hudsjukdomar och kroppen som helhet.
Stacks Image 107
Långvågig infraröd strålning på människokroppen fungerar enligt följande:

Stabiliserar blodtrycket
Förbättrar hjärnaktiviteten
Tillhandahåller produktion av biologiskt aktiva ämnen
Det har en dödande effekt för svampar och mikrober.
Utför regenereringen av huden.
Tar bort tungmetaller och gifter

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media-kopplingar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.