Brilliant-Design – Det eleganta fönstret
Rehau Brilliant-Design är ett mycket elegant och modernt fönstersystem som också är mycket prisvärt. Det är tillverkat av Rau-PVC 1406 vilket är förädlad PVC som både är åldringsbeständig och underhållsfri. Det är ett energisnålt fönster som med ett 2-glas energi ger ett u-värde på ca 1,3 vilket gör att man kan sänka sina energiförluster ordentligt. Brilliant-Design är vårt mest sålda fönster och öppnas inåt.


brilliant-design-profil01_b-400x268
Brilliant-Design Fönstersystem


brilliant-design01_b-400x268
Fönster med spröjs


brilliant-design03_b-400x268
Lusthus med fönster i Brilliant-Design


brilliant-design02_b-400x268
1-luft med spröjs


brilliant-design04_b-400x268
2-lufts fönster


dolda-beslag01_b-400x268
Fönster med dolda beslag


Olika hängningsalternativ
Dessa fönster öppnas inåt. Dreh-Kipp fönsterna har även en kippfunktion vilket innebär att man vrider upp handtaget 180° och drar fönstret emot sig. Fönstret tippar inåt och försätts i vädringsläge.
hangningar-bd
Hängningen ses alltid från gångjärnssidan vilket sitter på insidan på Brilliant-Design. På våra offerter/orders ses allting från utsidan där de streckade linjerna visar att fönstret öppnas inåt.
Dessa fönster levereras som 1-luft, 2-luft, 3-luft samt 4-luft både som öppningsbara och fasta fönster. Med post i båge får du ett 1-lufts-fönster vilket ger intryck av ett 2-lufts fönster när man tittar på det. Fast båge kan sättas in i ett fast fönster t ex om man har ett 2-lufts fönster med en öppningsbar del. Den fasta bågen gör att fönstret får ett mer harmoniskt utseende.


VI OFFERERAR ER GÄRNA OM NI LÄMNAR MÅTT OCH UNDERLAG