MONTERA VÄRMEN OSYNLIGT I GOLV, VÄGG OCH TAK


CALEO PREMIUM LINE värmefilm är en energibesparande film, med Carbon Nanotube-teknik (CNT) för överlägsen stabilitet, effektivitet och pålitlighet jämfört med andra konventionella värmare.

En värmefilm för golv, vägg eller tak. Lätt att installera men ska slutföras av behörig elektriker.

Produkterna finns att beställa i vår shop här: Caleo Carbon Silver Nano värmefilm

Ring oss för mer information Tel: 044-20 00 30


okäntfloorheat

application-heating-film-floor application-heating-film-ceiling application-heating-film-wall