Låt oss ge Er ett förslag


För expertrådgivning eller mer detaljerad information kontakta oss via mail eller telefon.
eller skicka ett mail till info@powerofsun.se.
 
Kalkylen består av:
• Förslag på infravärmepaneler
• Beräkning av den årliga driftskostnaden
• Förslag på monteringsställe vägg/tak

Vi behöver ha följande dokument till kalkylen:
• Ort, landskap
• Objektets dimensioner (kan vara för hand)
• Typ av byggnad, trä, tegel, betong, puts etc
• Typ av isolering (tjocklek och material av väggar, tak och golv)
• Mått, antal och typ av av fönster eller dörrar
• Placering av ett rum i byggnaden (dvs. position i förhållande till de omgivande uppvärmda områdena)

Skicka dokument till e-postadressen info@powerofsun.se

Pasted Graphic